108

Çağrı mərkəzi

Tikinti sahəsində qeyri-rəsmi əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi müzakirə olunub