108

Çağrı mərkəzi

Monitorinqlərin nəticəsi

İnfoqrafikada keçirilmiş səyyar monitorinqlərin nəticələrinə dair əsas statistik göstəricilər əks olunmuşdur.

Maarifləndirici görüşlər

Maarifləndirici görüşlərə dair əsas statistik göstəricilər əks olunmuşdur.

 

Məşğulluq dinamikası

Qeyri formal məşğulluq dinamikasına dair əsas statistik göstəricilər əks olunmuşdur.