108

Çağrı mərkəzi

Monitorinqlərin nəticəsi

İnfoqrafikada keçirilmiş səyyar monitorinqlərin nəticələrinə dair əsas statistik göstəricilər əks olunmuşdur.