108

Çağrı mərkəzi

 • 1) Əmək müqaviləsi nədir?
 • 2) Əmək müqaviləsi hansı formada bağlanılır?
 • 3) Əmək müqaviləsi bildirişi nədir?
 • 4) Neçə yaşından əmək müqaviləsi bağlanıla bilər?
 • 5) Əmək müqaviləsinə dəyişiklik edilə bilər?
 • 6) İşəgötürən işçinin əmək funksiyasına daxil olmayan işi görməyə məcbur edə bilər?
 • 7) Əmək müqaviləsi bağlanarkən hansı sənədlər təqdim edilməlidir?
 • 8) Sinaq müddəti hansı məqsədlə və hansı müddətə bağlanılır?
 • 9) İşəgötürən işçini hansı əmək şəraiti ilə təmin etməlidir?
 • 10) Əmək müqaviləsi müddətli bağlanıla bilər?
 • 11) İşçinin əmək funksiyası nədir?
 • 12) İşəgötürən işçini başqa işə keçirə bilər?
 • 13) Başqa işçinin əmək funksiyasını icra etdikdə əlavə əmək haqqı ödənilməlidir?
 • 14) İşçi hansı qaydada əmək müqaviləsinin ləğv edilməsini tələb edə bilər?
 • 15) İşəgötürən hansı hallarda əmək müqaviləsini ləğv edə bilər?
 • 16) İşçilərin ixtisarı zamanı işdə saxlanmağa üstünlüyü olan şəxslər kimlərdir?
 • 17) Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi hansı qaydada rəsmiləşdirilir?
 • 18) İşəgötürən işçi haqqında digər şəxslərə məlumat verə bilər?
 • 19) Gündəlik normal iş vaxtı neçə saatdır?
 • 20) Qısaldılmış iş vaxtı mümkündür?
 • 21) Hansı kateqoriya işçilər gecə vaxtı işlərinə cəlb edilə bilməz?
 • 22) Həftəlik istirahət vaxtı neçə gündür?
 • 23) İşçi onunla bağlanılmış əmək müqaviləsi barədə məlumatları elektron formada necə əldə edə bilər?
 • 24) Əmək münasibətləri nədir?
 • 1) Əmək müqaviləsinin hansı üstünlükləri var?
 • 2) Əmək müqaviləsi müddətsiz bağlana bilərmi?
 • 3) Əmək müqaviləsi olmadan hər hansı işlərin yerinə yetirilməsinə icazə varmı?
 • 4) Əmək müqaviləsinin qüvvədə olmasını necə yoxlamaq olar?
 • 5) Əmək haqqından gəlir vergisi hansı qaydada tutulmalıdır?
 • 6) Sosial sığorta haqqı ödənişlərinin hansı faydaları var?
 • 7) İşçinin sınaq müddəti nə vaxt başa çatır?
 • 8) İşdən çıxmaq istəyən işçini hansı müddətə işdə saxlamaq olar?
 • 9) Məzuniyyət hüququndan nə vaxtdan istifadə edə bilərəm?
 • 10) Hava şəraitindən asılı olaraq iş dayandırıla bilərmi?
 • 11) Yaşı 18-dən aşağı olan şəxslərin işə götürülməsi ilə bağlı hansı məhdudiyyətlər var?
 • 12) On beş yaşına çatmamış şəxsin işə cəlb edilməsinə görə işəgötürənləri hansı məsuliyyət gözləyir?
 • 13) İşçinin vəfatı ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verildikdə onun vərəsələrinə hər hansı ödəniş edilirmi?
 • 14) İşçilərə məzuniyyət neçə gün müddətinə verilir?
 • 15) Əmək müqaviləsi müəssisənin ləğvi və yaxud işçilərin və ya ştatların ixtisarı ilə əlaqədar olaraq ləğv edildikdə işçiyə hansı məbləğdə işdənçıxma müavinəti ödənilməlidir?
 • 16) Şəxsləri hər hansı məcburi əməyə cəlb etmək məsuliyyət yaradırmı?
 • 17) Əmək münasibətlərində hər hansı ayrı-seçkilikyə etmək yol verilə bilərmi?
 • 18) İşçilərin sayı azaldılarkən və ya ştatların ixtisarı həyata keçirilərkən kimlər işdə saxlanılır?
 • 19) Əmək haqqından sosial sığorta ayrılmaları hansı qaydada tutulur?
 • 20) İşçi onunla bağlanılmış əmək müqaviləsi barədə məlumatları elektron formada necə əldə edə bilər?